เว็บบอร์ด

คำถาม

รายงาน ทส.1
ข้อสอบถามเรื่อง ถ้าปั๊มน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย มันเสียทำให้ไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้ แล้วโรงงานมีการติดตั้งปั๊มอื่นเข้ามาแทนชั่วคราว เราต้องลง ทส.2 ว่าผิดปกติแล้วลงว่าเรามีการแก้ไขยังไงไปในรายงาน แล้วทางเขตจะเข้ามาดูไหม? ในกรณีส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย : toyota-tbn คำถามเมื่อ : 3/7/2561 11:27:14