เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงภายใน 30 วัน
สอบถามเรื่องการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงภายใน 30 วัน ว่าจำเป็นต้องให้พนักงานเช้ามาเริ่มงานก่อน แล้วต้องส่งพนักงานแล้วแต่แผนกไปตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ภายใน 30 วัน ไหมครับ หรือว่ามีวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวกฏหมายเรื่องนี้
โดย : BIGL คำถามเมื่อ : 10/9/2561 15:18:48