เว็บบอร์ด

คำถาม

รบกวนสอบถามกฏหมายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
- ต้องทำการตรวจวัดเมื่อไหร่
- ความถี่ในการตรวจ
- หน่วยงานที่รับตรวจสอบ
- มีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบหรือไม่
โดย : aimconsultant คำถามเมื่อ : 9/7/2553 17:01:38

คำตอบ

ทางบริษัทฯ มีเครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนหรือไม่ (เครื่องจักร) หากไม่มีเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ส่งผลกระทบต่อชุมชน ฯลฯ รอบข้างบริษัท ก็ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจวัดค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 9/7/2553 17:02:35