เว็บบอร์ด

คำถาม

การควบคุมผู้รับเหมา
บริษัทกำลังจะดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่ม เราจะควบคุมผู้รับเหมาในด้านใดบ้าง และจะต้องขอเอกสารรับรองเรื่องอะไรบ้างจากผู้รับเหมา
โดย : salamander คำถามเมื่อ : 9/12/2553 17:35:02

คำตอบ

เริ่มจากการชี้บ่ง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect) และการควบคุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. การปนเปื้อนลงสู่ดิน (สีทาอาคาร ทินเนอร์)
2. การปนเปื้อนลงสู่น้ำใต้ดิน และรางน้ำฝน จากสารเคมี สี ทินเนอร์
3. การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากการก่อสร้าง (ต้องนำขยะออกโดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต ตามแบบ สก.2 จากกรมโรงงานก่อนเท่านั้น)
4. การจัดการอากาศ (การจัดการมลภาวะ เช่น ฝุ่น ไอระเหย)
5. การจัดการทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า
6. การจัดการสารเคมี (การจัดเก็บป้าย ถาดรับรอง วัสดุดูดซับ ถังดับเพลิง ฯลฯ
7. การใช้อุปกรณ์ PPE คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 14/12/2553 8:21:07