เว็บบอร์ด

คำถาม

ข้อบัญญัติของ กทม.
มีข้อบัญญัติของกทม เรื่อง ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ค้าหาแล้วไม่เจอค่ะ) 1. การเก็บ ขนย้าย กำจัดขยะ 2. ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ 3.ค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย
และมีกฎหมาย ที่กำหนดให้ซ้อมอพยพหนีไฟ ในส่วนที่เป็นอาคารหรือไม่คะ
โดย : logwin คำถามเมื่อ : 28/6/2555 16:05:47

คำตอบ

กฎหมายจะจัดส่งให้ทางอีเมล์ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/7/2555 14:11:08