เว็บบอร์ด

คำถาม

รายการคำนวณระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
มีตัวอย่าง ของเอกสารแบบขออนุญาตขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่กำหนดให้ข้อ9(5)โรงงานต้องมีเอกสาร รายการคำนวณระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือไม่ ขอบคุณ
โดย : คำถามเมื่อ : 7/9/2555 14:20:13

คำตอบ

เป็นแบบคำนวณระบบบำบัดระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่วิศวกรเป็นคนออกแบบตอนที่ทำการก่อสร้างระบบบำบัดค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/10/2555 9:49:39