เว็บบอร์ด

คำถาม

รายงานแบบ จผส.1
"นายจ้างต้องส่งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย รวมทั้งการให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่กำหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผล" คำถาม คำนิยามว่า "ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผล " หากได้รับผลการตรวจสุขภาพผิดปกติของลูกจ้าง ในวันที่ 12/2/13 แต่ยังไม่ได้ให้การรักษาพยาบาลหรือยืนยันผลตรวจซ้ำว่าผิดปกติจริง มีเพียงข้อมูลแจ้งผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เท่านั้น ต้องส่ง จผส.1 ในวันที่เท่าไหร่???????
โดย : togg คำถามเมื่อ : 19/2/2556 19:51:49

คำตอบ

ต้องส่งข้อมูลตามแบบ จผส.1 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ตั้งแต่ทราบผลผิดปกติของลูกจ้าง ไม่ต้องรอให้การรักษาพยาบาลหรือยืนยันผลตรวจซ้ำว่าผิดปกติจริงค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 22/2/2556 11:42:45