เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องน้ำสำรอง Safety Shower
จะรบกวนสอบถามเรื่องปริมาณน้ำสำรองของ Safety Shower และ eye Shower ค่ะว่า ต่อ 1 จุด ต้องมีปริมาณกี่ลิตร
โดย : thattorn27 คำถามเมื่อ : 25/3/2556 13:27:08

คำตอบ

กฎหมายไม่ได้ระบุปริมาณน้ำสำรอง Safety Shower และ eye wash แต่ระบุว่าต้องเป็นน้ำสะอาด และเพียงพอต่อการชำระล้างสารเคมีได้อย่างน้อย 15 นาที

ทางองค์กรต้องศึกษาข้อมูลการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งตามคู่มือดังกล่าว
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2556 13:51:04