เว็บบอร์ด

คำถาม

Total VOCs
Total VOCs มีทั้งหมด 15 ตัวใช่หรือไม่คะ แล้วคือตัวอะไรบ้างคะ
โดย : chemaxzaa คำถามเมื่อ : 17/10/2556 10:01:33

คำตอบ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1ปี, 28 กันยายน 2550 กำหนดค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ดังนี้ Define ambient VOCs standard for 1 year as following; 1.1. เบนซีน (Benzene) : not more than 1.7 µg/m3 1.2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) : not more than 10 µg/m3 1.3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) : not more than 0.4 µg/m3 1.4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) : not more than 23 µg/m3 1.5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) : not more than 22 µg/m3 1.6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 -Dichloropropane) : not more than 4 µg/m3 1.7.เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) : not more than 200 µg/m3 1.8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) : not more than 0.43 µg/m3 1.9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) : not more than 0.33 µg/m3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 มกราคม 2552 กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมงไว้ ดังนี้ Define ambient VOCs standard for 24 hrs as following; - อะซิทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) : not more than 860 µg/m3 - อะครอลีน (Acrolein) : not more than 0.55 µg/m3 - อะคริโลไนไตร (Acrylonitrile) : not more than 10 µg/m3 - เบนซีน (Benzene) : not more than 7.6 µg/m3 - เบนซิลคลอไรด์ (Benzyl Chloride) : not more than 12 µg/m3 - 1, 3 - บิวทาไดอีน (1, 3 - Butadiene) : not more than 5.3 µg/m3 - โบรโมมีเธน (Bromomethane) : not more than 190 µg/m3 - คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) : not more than 150 µg/m3 - คลอโรฟอร์ม (Chloroform) : not more than 57 µg/m3 - 1, 2 - ไดโบรโมอีเธน (1, 2 - Dibromoethane) : not more than 370 µg/m3 - 1, 4 - ไดคลอโรเบนซีน (1, 4 - Dichlorobenzene) : not more than 1,100 µg/m3 - 1, 2 - ไดคลอโรอีเธน (1, 2 - Dichloroethane) : not more than 48 µg/m3 - ไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) : not more than 210 µg/m3 1, 2 - ไดคลอโรโพรเพน (1, 2 - Dichloropropane) : not more than 82 µg/m3 - 1, 4 - ไดออกเซน (1, 4 - Dioxane) : not more than 86 µg/m3 เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) : not more than 400 µg/m3 - 1, 1, 2, 2 - เตตระคลอโรอีเธน (1, 1, 2, 2 - Tetrachloroethane) : not more than 83 µg/m3 - ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) : not more than 130 µg/m3 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) : not more than 20 µg/m3
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 22/10/2556 9:50:18