เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวง เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 29 พ.ย.2556
1. นิยามสารเคมีอัตรายตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด คือประกาศฉบับไหนค่ะ (ใช่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 2534 หรือเปล่า?)
2.การจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายตามแบบที่อธิบดีกำหนด แบบฟอร์มอันไหนค่ะ? (แบบฟอร์มใหม่ยังไม่ออกมาหรือใช้แบบฟอร์มเก่า สอ.1)
3.การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ/การก่อให้เกิดอันตรายตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ ทำได้อย้างไรบ้าง
4 ตามข้อ 36 การแจ้งรายชื่อสารเคมีอันตรายฯ ภายใน 7 วันนับจากมีผลบังคับใช้ คือภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
โดย : dolechm คำถามเมื่อ : 9/12/2556 9:23:43

คำตอบ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556


กฎหมายฉบับใหม่กำลังร่าง รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/12/2556 9:19:29