เว็บบอร์ด

คำถาม

การยื่นแบบ สก.3
กรณียื่นแบบ สก.3 ต้องทำการยืนแบบรายงานภายในวันที่ 1 มีนาคม แต่หลุดการยื่นแบบ มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างคะ
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 3/6/2557 16:10:55

คำตอบ

ให้ทางองค์กรรีบดำเนินการส่งให้ด่วนที่สุดค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/6/2557 16:58:41