เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเกี่ยวกับการอบรมปั้นจั่น
ขอสอบถามค่ะทางบริษัทได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเครนปั้นจั่นไปแล้วและเมื่อผ่านไป2ปีจะต้องมีการทบทวนให้กับผู้เข้าอบรม 3 ชม.ถ้าจำไม่ผิดค่ะที่นี้อยากรู้ว่าในกรณีทบทวนเราจำเป็นต้องใช้วิทยากรภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือว่าสามารถใช้วิทยากรภายในที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ค่ะ..ขอบคุณค่ะ
โดย : HRTRAINING คำถามเมื่อ : 28/7/2557 12:55:20

คำตอบ

ใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ อ้างอิง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นพ.ศ. 2554
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/7/2557 17:14:42