เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอมาตรฐานของเสียงตาม OSHA และ ACGIH หน่อยคะ
ขอมาตรฐานของเสียงตาม OSHA และ ACGIH หน่อยคะ ขอเป็นไฟล์เต็มเลยนะคะ
โดย : tse คำถามเมื่อ : 15/10/2557 20:01:34

คำตอบ

มาตรฐานเสียง ตามตารางที่ 6 แนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 22/10/2557 10:10:34