เว็บบอร์ด

คำถาม

เรื่อง LPG
ต้องการทราบว่า เอกสาร ที่ต้องจัดส่ง เรื่องของ LPG มีอะไรบ้าง ส่งที่ไหนบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ
โดย : aplaw คำถามเมื่อ : 25/5/2558 21:19:09

คำตอบ

ต้องดูตามปริมาณที่ครอบครองค่ะ โดย
1. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน 250 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้แจ้งมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย โดยยื่นใบแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามแบบ ธพ.กจ. 1 ต่อกรมธุรกิจพลังงาน
2. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ได้แก่ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ได้แก่ โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตรแต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร ให้แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.ป.1 ต่อกรมธุรกิจพลังงาน
3. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ได้แก่ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ได้แก่ โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป ให้แจ้งคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามแบบ ธพ.ก.1 กับกรมธุรกิจพลังงานค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 27/5/2558 10:46:39