เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
ตกลงรายงานทส1,2 ใครต้องทำบ้างครับ
ตามกระทู้ที่http://www.aimconsultant.com/th_/webboard_detail.asp?qnum=Q12060006
แจ้งว่าต้องทำทุกโรงงานที่ปล่อยน้ำสู่ภายนอกโดยตรงใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นโรงงานในนิคมจึงไม่ต้องทำใช่ไหมครับ?
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 27/7/2558 23:36:07

คำตอบ

โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย และปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานโดยตรง ต้องทำรายงาน ทส. 1 และ ทส. 2 ค่ะ
ส่วนโรงงานในนิคมฯ ไม่ได้ปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานโดยตรง แต่เป็นการส่งเข้าระบบบำบัดกลางของการนิคม จึงไม่ต้องจัดทำ ทส. 1 และ ทส. 2 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 28/7/2558 13:05:36