เว็บบอร์ด

คำถาม

แบบ กอ.1 คือ .......
เนื่องจากว่า ทางบริษัทฯ มีแบบ กอ.1 เฉพาะขยะอันตราย ไม่ทราบว่า ขยะทั่วไป รีไซเคิล (ขายต่อ) จำเป็นต้องมีแบบ กอ.1 หรือป่าวคะ

แล้วแบบกอ.1 นี่คือใช้สัญญาบริการแทนได้หรือไม่ สัญญาปีต่อปีอัติโนมัติถ้าไม่บอกเลิกสัญญา 30 วัน
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 16/9/2558 13:35:28

คำตอบ

ขยะไม่อันตราย ใช้เป็นหนังสือสัญญาแทนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/9/2558 10:21:30