เว็บบอร์ด

คำถาม

จผส1
ถ้าตรวจสุขภาพแล้วลูกจ้างมีความผิดปกติแบบส่วนบุคคลเช่น โรคเบาหวาน,ไขมันต้องแจ้งในรายงานจผสให้กรมสวัสดิการไหมครับ และต้องเขียนตรงการรักษาและการป้องกันว่าอย่างไร?
ขอบคุณครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 19/9/2558 9:36:11

คำตอบ

จผส. 1 เป็นการแจ้งความผิดปกติของโรคที่เกิดจากการทำงานเท่านั้น ส่วนโรคที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องรายงานในแบบ จผส. 1 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/9/2558 10:41:36