เว็บบอร์ด

คำถาม

กำหนดส่งรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
ก่อนหน้านี้ได้สอบถามไปว่ากฎหมายฉบับใดระบุการกำหนดส่งรายงานการจัดการพลังงานประจำปี ระบุไว้ที่ใด แต่ได้รับคำตอบคือ "ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน ของปีที่ล่วงมาให้แก่อธิบดีภายในเดือน มีนาคมของทุกปี"
คำตอบนี้เป็นคำตอบการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน มิใช่หรอค่ะ หรือว่ามันคืออันเดียวกัน กับรายงานการจัดการพลังงาน
ขอบคุณค่ะ
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 8/3/2559 18:00:18

คำตอบ

เหมือนกันค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/3/2559 8:27:31