เว็บบอร์ด

คำถาม

การ update กฎหมาย
รบกวนสอบถาม: ช่วงหลังที่ทาง AIM update กฏหมาย file ที่เป็น excel เดิมก่อนหน้านี้ จะมีการสรุปการนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบให้ด้วย ช่วงปลายปี 2015 จะพบว่า เหลือเพียงการสรุปสาระสำคัญของกฏหมายเท่านั้น ไม่เเน่ใจว่าเหตุใดถึงมีการเปลี่ยนแปลง
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 7/4/2559 12:04:04

คำตอบ

เนื่องจาก ทาง AIM Consultant ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เพื่อให้มีความกระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงสรุปเพียงสาระสำคัญของกฎหมาายเท่่านั้นค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/4/2559 12:07:34