เว็บบอร์ด

คำถาม

อบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ตาม"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรม ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2559" ที่ออกมาใหม่ ยังสามารถใช้ใบ cer ตามกฎหมายตัวเก่าได้ไหมครับหรือต้องไปอบรมตามตัวใหม่เลยทันที
ขอบคุณครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 8/4/2559 15:41:39

คำตอบ

จากการสอบถามไปที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ข้อมูลว่า
การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างให้ดูวันหมดอายุตามหนังสือรับรองค่ะ หากยังไม่หมดอายุ ก็ยังไม่ต้องอบรมใหม่ค่ะ

ทั้งนี้ ต้องอบรมก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ 1 ปี นะคะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/4/2559 10:15:51