เว็บบอร์ด

คำถาม

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้สารเคมีอันตราย
อยากทราบว่าตอนนี้มีประกาศหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์ หรือยังครับ
โดย : tpbisafety คำถามเมื่อ : 15/5/2560 11:48:22