เว็บบอร์ด

คำถาม

มาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้ง
ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีผลบังคับใช้กับโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมั้ยคะ (อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ประกาศการนิคมหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรที่ออกใหม่

ขอบคุณค่ะ
โดย : autocs คำถามเมื่อ : 31/5/2560 16:06:00